บริการและสินค้า

ของเรา

ระบบจ่ายแก๊ส
ทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล

การติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส สำหรับใช้ในโรงพยาบาล มีความจำเป็นที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊ส ถังแก๊ส ชุดเอาท์เลต ชุดควบคุมความดัน ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐาน NFPA และ กระทรวงสาธารณสุข 

ระบบสารสนเทศดิจิทัล
ในโรงพยาบาล

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความผิดพลาดของบุคลากร อาทิเช่น ระบบ Robotic Medical Ordering System สำหรับใช้บริหารการสั่งจ่ายลา ช่วยส่งยาถูกต้องหรือถูกประเภท ส่งยาถูกคนหรือผู้ป่วย ส่งยาตรงเวลา

Medical Equiptment
and Supplies

THAMMANG Medical has one of the largest selections of medical supplies and equipment compared to most online medical supply stores. We are an excellent source for consumers and resellers to buy medical equipment and home medical supplies since 2000.

ข่าวและกิจกรรม

[ News & Events]